กติกาการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต็อกของ (Drop Ship Distributor)
  1. มีค่าสมัคร 1,000 บาท
  2. ตัวแทนรายใหญ่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดของร้านค้าที่ท่านจะขายก่อน โดยการขอทราบ Instagram, Facebook หรือช่องทางการขายอื่นๆ
  3. หลังจากได้รหัสตัวแทน ท่านสามารถรับสินค้าในราคาส่งได้ทันที
  4. ทางร้านรับจัดส่งสินค้าให้ในนามของคุณ
  5. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องรักษายอดสั่งซื้อสินค้า ขั้นต่ำ 6 รายการ/เดือน
  6. ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านต้องต้องขายสินค้าราคาเดียวกับที่บริษัทกำหนด ห้ามขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดโดยเด็ดขาด
  7. ไม่สามารถทำการ ลด แลก แจก แถม หรือจัดโปรโมชั่นอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดได้
ยอมรับเงื่อนไข