กติกาการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบสต็อกสินค้า (The Silver Club)
  1. มีค่าสมัคร 1,000 บาท
  2. ท่านต้องเปิดบิลสินค้าจำนวน 1 โหล (12 ชิ้น) โดยสามารถคละสินค้าในแบรนด์ Medileen
    ได้ จำนวนอย่างละ 6 ชิ้น (ยกเว้น Medileen Kor Chitosan Mask)
  3. ตัวแทนรายใหญ่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดของร้านค้าที่ท่านจะขายก่อน โดยการขอทราบ Instagram, Facebook หรือช่องทางการขายอื่นๆ
  4. หลังจากได้รหัสตัวแทน ท่านสามารถรับสินค้าในราคาส่งและสามรถขายสินค้าได้ทันที
  5. ตัวแทนจำหน่ายระดับ Silver Club สามารถรับสมัครตัวแทนรายย่อยไม่สต็อกของได้
  6. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องรักษายอดสั่งซื้อสินค้า ขั้นต่ำ 12 รายการ/เดือน
  7. ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านต้องต้องขายสินค้าราคาเดียวกับที่บริษัทกำหนด ห้ามขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดโดยเด็ดขาด
  8. ไม่สามารถทำการ ลด แลก แจก แถม หรือจัดโปรโมชั่นอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดได้
ยอมรับเงื่อนไข
ทางตัวแทนใหญ่จะเปิดเผยราคาขายส่งของสินค้าให้กับท่าน
เมื่อท่านได้ระบุข้อมูลและยอมรับเงื่อนไขการสมัครเป็นที่เรียบร้อย
ทางบริษัทขออณุญาตสงวนสิทธิ์การเปิดเผยข้อมูลราคาสินค้า
ในกรณีที่ท่านระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอบคุณค่ะ